Ovládni Doctrine migrace v Nette

This post is deprecated since January 2017
I have deprecated this package, because I see Doctrine ORM as over-complex tool not useful for new projects - read a post here.

Pokud používáte Doctrine, Nette a potřebujete měnit databázi, budou se vám hodit migrace.

Stejně jako Kdyby/Doctrine využívá doctrine/doctrine2, my použijeme doctrine/migrations. Ty si denně stáhne přes 9 000 programátorů, takže se nemusíte bát o jeho kvalitu.

Do Nette jsem připravil integraci pomocí balíčku Zenify/DoctrineMigrations.

Instalace ve 3 krocích

1. Balíček nainstalujeme přes composer:

composer require zenify/doctrine-migrations

2. Přidáme rozšíření do config.neon:

extensions:
  migrations: Zenify\DoctrineMigrations\DI\MigrationsExtension
  eventDispatcher: Symnedi\EventDIspatcher\DI\EventDispatcherExtension

  # nesmí chybět Kdyby\Doctrine nebo jiná integrace Doctrine

3. Ověříme

Ověření provedeme spuštěním z přikazového řádku. V Nette to znamená využít Kdyby\Console.

Zkusíme vypsat všechny příkazy týkající se migrací.

php www/index.php list migrations

Pokud vidíme přehled příkazů, máme vyhráno a můžeme používat.

# ...

Available commands for the "migrations" namespace:
 migrations:diff   Generate a migration by comparing your current database to your mapping information.
 migrations:execute  Execute a single migration version up or down manually.
 ...

Profi workflow ve 4 krocích

Rád bych s vámi podělil o to, jak přistupujeme k migracím my v Lékárna.cz.

Od šéfa jsme dostali zadání: vytvořit tabulku na články.

1. Zkontrolujeme status

php www/index.php migrations:status

Důležité je číslo v posledním řádku ("New Migrations"). Vypadá to, že vše je aktuální, tak můžeme pokračovat.

 == Configuration

  >> Name:                        Doctrine Database Migrations
  >> Database Driver:                  pdo_sqlite
  ...
  >> Available Migrations:                0
  >> New Migrations:                   0

Pokud máme "New Migrations" větší než 0, tak je nejdříve aplikujeme (viz krok 4.).

2. Vytvoříme si prázdnou migraci

$ php www/index.php migrations:generate

Název migrace je generován automaticky dle timestampu. Tady je použita defaultní složka /migrations.

Loading configuration from the integration code of your framework (setter).
Generated new migration class to "/var/www/doctrine-migrations-sandbox/app/../migrations/Version20151031185405.php"

3. Přidáme SQL příkazy

Otevřeme si novou migraci /migrations/Version20151031185405.php a doplníme metody.

Více bude jasnější ze samotného SQL zápisu:

namespace Migrations;

use Doctrine\DBAL\Migrations\AbstractMigration;
use Doctrine\DBAL\Schema\Schema;

/**
 * Auto-generated Migration: Please modify to your needs!
 */
class Version20151031185405 extends AbstractMigration
{

  /**
   * @param Schema $schema
   */
  public function up(Schema $schema)
  {
    $this->addSql('CREATE TABLE "article" ("id" serial NOT NULL, "name" text NOT NULL);');
  }

  /**
   * @param Schema $schema
   */
  public function down(Schema $schema)
  {
    $this->addSql('DROP TABLE "article";');
  }

}

Tím naše práce s SQL končí.

Když znovu dáme status...

php www/index.php migrations:status

...vidíme, že máme jednu novou migraci (dosud neaplikovanou na databázi).

# ...

  >> Executed Migrations:                0
  >> Executed Unavailable Migrations:          0
  >> Available Migrations:                1
  >> New Migrations:                   1

4. Teď si konečně sáhneme na databázi

Aplikujeme všechny nové změny:

php www/index.php migrations:migrate
Loading configuration from the integration code of your framework (setter).

          Doctrine Database Migrations

WARNING! You are about to execute a database migration that could result in schema changes and data lost.
Are you sure you wish to continue? (y/n)

Potvrdíme, že cheme opravdu migrovat: "y"

Migrating up to 20151031185555 from 0

 ++ migrating 20151031185555

   -> CREATE TABLE "article" ("id" serial NOT NULL, "name" text NOT NULL);

 ++ migrated (0.02s)

 ------------------------

 ++ finished in 0.02
 ++ 1 migrations executed
 ++ 1 sql queries

A vidíme, že tabulka article byla úspěšně vytvořena.


You own this!